“Δημιουργώντας καλύτερες σχέσεις: Επικοινωνία, αυτογνωσία και διαδίκτυο”

Η διάλεξη μου επικεντρώνεται στο θέμα των διαπροσωπικών σχέσεων ως καθοριστικό παράγοντα της ψυχικής υγείας. Η επιστήμη της ψυχολογίας μας δείχνει ότι η ποιότητα των σχέσεων μας με τους άλλους επηρεάζει την ψυχική και συναισθηματική μας ανθεκτικότητα και την ικανότητά μας να ανταποκρινόμαστε στο στρες και στις εσωτερικές ή εξωτερικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές κρίσεις που αντιμετωπίζουμε όλοι κατά την διάρκεια της ζωής.

Αναλύονται πλευρές της αποτελεσματικής επικοινωνίας που οδηγούν στην βελτίωση των σχέσεων στον προσωπικό, εκπαιδευτικό και επαγγελματικό χώρο και στην ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας, ενώ αναφέρονται ενδεικτικά οι άξονες  συμβολής των μουσείων στον σκοπό αυτό. Τέλος  διερευνάται η επίδραση της διαδικτυακής επικοινωνίας με έμφαση στην εφηβική και μετεφηβική ηλικία και παρουσιάζονται επιπτώσεις των νέων τρόπων του σχετίζεσθαι, όπως αυτές ανιχνεύονται μέσα από τις διεθνείς μελέτες.

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ

Δρ Αλεξάνδρα Πάλλη

Κλινική ψυχολόγος,
ΕΠΙΨΥ- Αμκε Ψυχοεκπαίδευση – Ελλ. Κλάδος WAPR