Δυσκολίες που βιώνει μια γυναίκας ασθενής με καρκίνο, εν μέσω πανδημίας, σε ψυχολογικό επίπεδο (Video)