Σεμινάριο (web): Κατάθλιψη και burn out των επαγγελματιών υγείας εξαιτίας της Covid19

Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου, ώρα 18:00-19:00
https://fb.me/e/1Xl8kyPs6

Πρόγραμμα

Εισαγωγή

Μαρίνα Οικονόμου,

Καθηγήτρια Ψυχιατρικής,  Α’ Ψυχιατρική Κλινική Ε.Κ.Π.Α.

 

Η κρυφή κρίση των επαγγελματιών υγείας: Κατάθλιψη και επαγγελματική εξουθένωση εν μέσω Covid-19

Αλεξάνδρα Πάλλη,

Δρ. Κλινικής Ψυχολογίας –  Α’ Ψυχιατρική Κλινική Ε.Κ.Π.Α. – Ε.Π.Ι.Ψ.Υ.

 

Συντονισμός

Μίνα Μαρούγκα,

Msc in Counseling Psychology & Psychotherapy – A’ Ψυχιατρική Κλινική ΕΚΠΑ

 

Θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης σε όσους συμμετέχοντες το επιθυμούν.

Ελεύθερη παρακολούθηση (χωρίς προεγγραφή):

Σύνδεσμος webex https://uoa.webex.com/uoa/j.php?MTID=m10d244b84105b09c6e471a4017f1a067

To webinar υλοποιείται στο πλαίσιο ευρύτερου προγράμματος που χρηματοδοτεί η Περιφέρεια Αττικής,
με τίτλο «Προαγωγή Ψυχικής Υγείας σε Ευπαθείς Πληθυσμούς».