Θα θέλατε να συμμετάσχετε σε μια μελέτη που κάνουμε μαζί με συνεργάτες μου;

Στο πλαίσιο του έργου ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ, που χρηματοδοτείται από την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ διενεργούμε με την Α’ Ψυχιατρική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών – Αιγινήτειο Νοσοκομείο μια μελέτη με αντικείμενο τις αντιλήψεις και τις συμπεριφορές του γενικού πληθυσμού σε σχέση με τον κορωνοϊό και τους ψυχολογικούς παράγοντες που τις επηρεάζουν.
Αφιερώνοντας 15-20 λεπτάκια από τον χρόνο σας, θα συμβάλλετε με τις απαντήσεις σας στον σχεδιασμό παρεμβάσεων που αποσκοπούν στην καλύτερη αντιμετώπιση των ψυχοκοινωνικών επιπτώσεων της πανδημίας!
Αν είστε 18-75 ετών, συμπληρώστε την έρευνα στο ακόλουθο link:
Ευχαριστούμε πολύ για τη συμβολή σας!