Ετικέτα: <span>Health</span>

Σεμινάριο: Η «πανδημία» των ψυχολογικών επιπτώσεων και τρόποι προστασίας

Today, it feels like everything has changed—it’s either been closed, postponed, or canceled. Some states have officially shut down. You’re working from home, while watching your kids (and trying to teach them). You haven’t seen or hugged your loved ones in weeks. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.…